Regulamin KsięgarniOperatorem sklepu internetowego działającego pod adresem Fewa.pl jest Fundacja Ewangeliczna ul. Myśliwska 2, 87-100, Toruń. Sprzedaż towaru odbywa się za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie operatora sklepu. Adres korespondencyjny: Fundacja Ewangeliczna ul. Myśliwska 2, 87-118 Toruń


Oferta


 • Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Operator sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towaru. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży.

 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany i decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

 • Oferta sklepu jest ważna na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne są realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorem sklepu.


Realizacja zamówień


 • W momencie złożenia zamówienia w sklepie internetowym, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy operatorem sklepu a Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

 • Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu (w tym podanie danych zamawiającego,telefonu, emaila oraz adresu dostawy) a także dokonanie płatności na rachunek bankowy Fundacja Ewangeliczna. W poleceniu przelewu należy podać (jako tytuł wpłaty) otrzymany w emailu numer zamówienia lub numer faktury. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. Zamówienia nieopłacone w ciągu siedmiu dni roboczych zostają anulowane.

 • Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacja o wysyłce towaru przesyłana jest Zamawiającemu na podany przez niego adres email.

 • W porozumieniu z FE do wysyłki dołączmy fakturę z przyszłym terminem płatności.

 • Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX. Łączny czas realizacji zamówień wynosi 4-7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu płatności na konto operatora sklepu. Firmom oraz instytucjom wystawiamy faktury VAT (osobom fizycznym wystawiamy faktury na życzenie).

 • Koszt przesyłki jest dostępny podczas składania zamówienia.


Reklamacje i zwroty


 • Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny,składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy w obecności spedytora lub urzędnika pocztowego spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru.


Postanowienia końcowe


 • Operator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Zamawiającego.

 • Operator serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

 • Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.