Nawrócenie

  • Autor: Michael Lawrence
  • Dostępność: 124
  • 28.00 zł


Twarda okładka, 144 str.


Nawrócenie, choć ma zasadnicze znaczenie, jest opacznie rozu­miane. Lawrence jest tego świadomy, a naukę Biblii wykłada pro­sto i przekonująco. Ta mała książka jest wielkim darem.

Mark Dever, pastor Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie, przewodniczący 9Marks

To narzędzie przydatne w procesie uczniostwa ma wszystko, co potrzebne. Oferuje przejrzyste, pasterskie spojrzenie, jest w prak­tyczny sposób zwięzłe i wierne Pismu. Linijka po linijce, każdy rozdział zachęca do istotnej dyskusji na temat tego, co Słowo mówi o ewangelizacji, nawróceniu i kościele. Jestem niezwykle wdzięczna, że Michael Lawrence napisał tę książkę. Będę często do niej wracać.

Gloria Furman, autorka książek Pastor’s Wife (Żona pastora); Missional Motherhood (Macierzyństwo z misją);
oraz Alive in Him (Ożywieni w Nim)

Osadzone w realiach, klarowne, praktyczne, przemyślane i pro­sto przekazane ujęcie biblijnej nauki o naturze i konieczności na­wrócenia. Znakomita książka.

David F. Wells, starszy profesor Gordon-Conwell Theological Seminary; autor książki The Courage to Be Protestant: Truth-Lovers, Marketers, and Emergents in the Postmodern World (Odwaga, aby być protestantem: kochający prawdę, marketingowcy i nowo powstający w postmodernistycznym świecie)

Z teologiczną precyzją, a równocześnie prostym i przystępnym językiem, Michael Lawrence prowadzi nas przez Pismo, aby po­móc nam zrozumieć, czym jest prawdziwe nawrócenie i jakie są jego owoce. Chciałbym, żeby ta książka trafiła w ręce wszystkich członków naszych kościołów.

Sugel Michelen, pastor kościoła Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo w Santo Domingo na Dominikanie

Oto zakorzeniona w Biblii, niesamowicie trafna książka zarów­no dla pasterzy, jak i owiec. Michael Lawrence trafia w sedno, jeśli chodzi o doświadczenie nawrócenia. Narodzenie na nowo nie jest skutkiem powierzchownej, emocjonalnej, motywowa­nej przez człowieka modlitwy. Usłyszymy tu wezwanie do po­nownego zbadania Pisma, aby dostrzec, że nawrócenie jest od początku do końca Bożym dziełem, które powinno znaleźć wy­raz w sposobie życia prawdziwych uczniów, zorientowanym na motywowane miłością posłuszeństwo Chrystusowi. Wyrazi się ono również ich zainteresowaniem przynależnością do lokalnej społeczności wierzących, przed którą odpowiadają oraz świętym życiem treścią ewangelii i sposobem praktykowania ewangeliza­cji. Nawrócenie wymaga upamiętania, a upamiętanie – działania Ducha Świętego. Jestem zachwycony, że ta książka pojawia się właśnie teraz.

Miguel Núñez, pastor przełożony International Baptist Church w Santo Domingo na Dominikanie;
przewodniczący Wisdom & Integrity Ministries

Prawdziwe nawrócenie nie manifestuje się miłym, uprzejmym nastawieniem, ani nie zależy od jednej, podjętej lata temu decy­zji. Prawdziwe nawrócenie jest niczym innym jak odrodzeniem, nowym stworzeniem i nowym życiem w Chrystusie. Ta książka dostarcza jasnego i przekonującego opisu nawrócenia zgodnego z Pismem. Pokazuje także, jak istotne jest właściwe zrozumienie w życiu każdego wierzącego i każdego kościoła. Z pełnym prze­konaniem polecam.

Constantine R. Campbell, profesor Nowego Testamentu w Trinity Evangelical Divinity School

W tej ważnej książce Michael Lawrence przejrzyście ukazuje zarys biblijnej teologii nawrócenia. Nie sugeruje, że nawrócenie zmienia ludzi w milszych, bo można być miłym i nienawróco­nym. Z drugiej strony, nawrócenie nie jest tylko subiektywnym doświadczeniem, gdyż można czuć się nawróconym, a wcale ta­kim nie być. Lawrence dowodzi, że nawrócenie jest aktem, który zaczyna się od Boga (odrodzenie) i przynosi owoc w człowieku (upamiętanie i wiara). Ten przepływ Bożej łaski pozwala nam nie tylko upamiętać się i uwierzyć, ale też włącza nas w Boży lud stworzony przez Niego w Chrystusie Jezusie. Krótko mówiąc, na­wrócenie prowadzi w efekcie do członkostwa w lokalnym koście­le. Z całego serca polecam tę książkę.

Jonas Madureira, pastor przełożony Reformed Baptist Church w São Paulo (Brazylia)

Jeśli jest jakiś temat, co do którego szatan chciałby wprowadzić zamęt i zmylić ludzi, z pewnością jest nim natura prawdziwego nawrócenia. Czy istnieje lepszy sposób na doprowadzenie re­ligijnych ludzi do piekła niż przekonanie ich, że są nawróceni, podczas gdy w istocie nie są? Michael Lawrence wyjaśnia ten temat, wychodząc od często zapominanej i pomijanej prawdy – odrodzenia, które jest fundamentem nawrócenia. Dochodzi na­tomiast do praktycznych wniosków płynących z tej nauki, jeśli zachować jej biblijne proporcje. Jego styl znamionuje zręcznego pisarza i obfituje w pasterskie porady. Zdecydowanie zachęcam, żeby ci z nas, którzy wiedzą, że są prawdziwie nawróceni, rów­nież przeczytali tę wspaniałą książkę, żeby nie prowadzić innych na manowce.

Conrad Mbewe, pastor Kabwata Baptist Church w Lusace (Zambia);
kanclerz African Christian University w Lusace

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Produkty powiązane

Czym jest ewangelia?

Czym jest ewangelia?

Twarda okładka, 144 str. Greg Gilbert jest jednym z najbardziej błyskotliwych i najwierniej­szyc..

28.00 zł

Budowanie zdrowych kościołów - komplet

Budowanie zdrowych kościołów - komplet

Cena zawiera wszystkie 8 książek w cenie 7 z serii budowania zdrowych kościołów. Zdrowa naukaEw..

170.00 zł

Tagi: nawrócenie