Dziewięć cech zdrowego kościoła

  • Autor: Mark Dever
  • Dostępność: 7
  • 33.00 złDziś, kiedy kościoły wartościuje się głównie na podstawie powierzchownych cech, umiejętność oceny ich faktycznego zdrowia jest sprawą istotnej wagi. Wiele kościo­łów to zwłoki pokryte profesjonalnym makijażem. Mark Dever przedstawia biblijne kryteria rozpoznawania duchowego dobrostanu zboru – ważne jest bowiem nie to, w jak atrakcyjnych barwach kościół przedstawia się światu, ale to, jaki jest od we­wnątrz, w oczach Boga. Niniejsza książka to podręcznik ukazujący prawdy fundamentalne. Gorąco go polecam.

John MacArthur – pastor, nauczyciel


Postmodernistyczna Ameryka jest wręcz zalana duchowością – ale nie autentycz­nym chrześcijaństwem. Wyraźnie świadczy o tym tak powszechne zagubienie bi­blijnej eklezjologii. Reformacja jest zawsze skierowana w stronę kościoła; musimy się dziś modlić o nowe, zreformowane kościoły. Dziewięć cech zdrowego kościoła to manifest, w którym Mark Dever wskazuje na prawdziwie biblijny powrót do zdro­wia nowotestamentowych kościołów. Każdą stronę wypełnia troskliwa analiza i skrupulatne rozważanie. Książkę tę powinien poznać każdy wierny pastor i wszyscy, którzy modlą się o reformację w dzisiejszych czasach.

R. Albert Mohler – przewodniczący The Southern Baptist Theological Seminary


Książek o kościele istnieje mnóstwo. Ta jest inna. Rzadko się też zdarza, aby książka o kościele łączyła odpowiedzialną refleksję biblijną i teologiczną z nabożną, rozsądną oceną sytuacji opartą na doświadczeniu oraz z praktycznymi wskazówkami. Ta do nich należy. Jeśli jesteś chrześcijańskim liderem, z ostrożnością odnoś się do zadań, których się podjąłeś – taka postawa może odmienić twoje życie i twoją służbę.

D.A. Carson – profesor Nowego Testamentu, Trinity Evangelical Divinity School


Przyszłość biblijnego chrześcijaństwa w zachodnim świecie jest nieodłącznie zwią­zana z przyszłością lokalnych kościołów. Mark Dever o tym wie, a jego Dziewięć cech zdrowego kościoła to biblijna recepta na wierność kościoła.

J. Ligon Duncan III – pastor, First Presbyterian Church, Jackson, MS, USA


Książki, które podkreślają wagę kościoła, to rzadkość. Jeszcze trudniej natrafić na taką, która definiowałaby praktyczne funkcjonowanie lokalnego kościoła w kon­tekście Bożego Słowa, a nie trendów kulturowych. Podręcznik Marka Devera łączy wszystkie te cechy. To najlepsza książka o tym niezwykle ważnym zagadnie­niu, jaką czytałem – napisana przez pastora i teologa, założyciela silnego lokalnego kościoła w Waszyngtonie.

C.J. Mahaney – Sovereign Grace Ministries


To zadziwiające, że apostoł Paweł opisuje lokalne zgromadzenie chrześcijan jako zbór Pański nabyty własną jego krwią (Dz 20:28). Wskazuje on w ten sposób na ogromne znaczenie życia, zdrowia i misji kościoła. Mamy bowiem do czynienia z ciałem, które składa się z ludzi i zostało wykupione krwią. Nie interesują mnie ludzkie pomysły. Pragnę Bożej prawdy o kościele. Z ogromną nadzieją i zaufaniem patrzę na radykalne biblijne nauczanie Marka Devera. Niewielu ludzi umie dziś tak celnie przedstawić zagadnienie wierności i zdrowia kościoła. Dziękuję Bogu za tę książkę i za całą służbę Nine Marks.

John Piper – pastor, Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, USA


Dziewięć cech zdrowego kościoła muszą przeczytać wszyscy moi studenci eklezjologii. Choć moje wnioski nie zawsze pokrywają się z przedstawianymi przez autora, książka ta jest jedną z nielicznych wydanych ostatnio pozycji, które z tak poważnym zaangażowaniem odnoszą się do bezwzględnie istotnych zagadnień eklezjologicznych. To także doskonała publikacja dla pastorów – mogą się oni dzielić jej treścią w swoich zborach.Paige Patterson – przewodniczący Southwestern Baptist Theological SeminaryTa książka to przejmujące i żarliwe wezwanie do kościołów, aby poważnie traktowały swoją odpowiedzialność – dla Bożej chwały i ku zbawieniu zgubionych dusz.

Timothy George – redaktor, Christianity Today


Spośród większości pozycji na temat eklezjologii książkę tę wyróżnia to, że autor nie oferuje w niej kolejnego modelu, stylu czy też strategii budowania kościoła, które „gwarantują” sukces. Szkicuje raczej portret kościoła, który jest przede wszystkim wierny Bożemu wizerunkowi. Dziewięć cech, które opisuje Dever, jest ponadczaso­wych i ponadkulturowych, gdyż są one po prostu biblijne. Przez to zasadność treści tej książki jest niezależna ani od miejsca, ani od rozmiaru kościoła. Publikacja ta stanowi swoisty powiew świeżości w epoce, w której – nawet w kościele – ma miejsce gloryfi­kacja liczb i rezultatów, często kosztem wierności Bogu.

Tomasz Krążek – pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bornem Sulinowie


Wielu ewangelicznych chrześcijan redukuje dziś chrześcijaństwo do „osobistej relacji z Jezusem”, zapominając, że żywa więź z Jezusem w Biblii to ZAWSZE żywa więź czę­ści ciała z Jego Głową. Ten wspólnotowy wymiar – jako nieduchowy, a nawet czasem pogardliwie nazywany religijnym – bywa przez wielu, na ich własną zgubę, pomija­ny. Tymczasem pytanie o ZDROWY zbór jest fundamentalne! Książka Marka Devera zajmuje się nim dogłębnie i poważnie. Niezależnie od naszych własnych wniosków, każdy skorzysta na jej lekturze.

Mateusz Wichary – prezbiter, przewodniczący Rady Kościoła Baptystycznego w Polsce oraz przewodniczący Aliansu Ewangelicznego


Autor w znakomity sposób wskazuje, jak utrzymać i rozwijać służbę kościoła opartego na biblijnych zasadach. Dever dzieli się w tej książce imponującym ujęciem zagadnień teologicznych, swoim doświadczeniem jako pastora oraz praktycznymi wskazówkami na temat funkcjonowania kościoła wiernego Bożemu Słowu.

Adam Broughton – pastor Newcraigs Evangelical Church w Szkocji


Zbór jest podstawowym ośrodkiem i narzędziem działania Bożego na ziemi. Każdy chrześcijanin powinien należeć do zboru, miłować go i dbać o jego rozwój. Aktyw­na obecność w życiu własnego zboru to biblijna powinność, z której wypełniania nie zwalnia nas żadne angażowanie się w działalność parakościelną ani udział w najlep­szych nawet projektach. Ta książka wzmacnia postawy prozborowe, prowadząc do dojrzalszego i stabilniejszego związku z lokalną wspólnotą naśladowców Chrystusa.

Marian Biernacki – pastor, Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE w Gdańsku


Pastor Mark Dever pisze z dużą znajomością tematu o lokalnym kościele i jego funkcjo­nowaniu, o tym, do czego należy dążyć i od czego stronić. Również w naszych polskich wspólnotach ewangelikalnych starsi (prezbiterzy) muszą zadać sobie trud zbadania w Piśmie Świętym, jak należy prowadzić Boży lud, aby stawał się zdrową wspólno­tą wierzących. Lektura książki Dziewięć cech zdrowego kościoła z pewnością pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak uczynić zbór silnym, misyjnym i żyjącym po Bożemu.

Jerzy Karzełek – pastor, przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan


Oprawa miękka, 312 stron.

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Produkty powiązane

Zdrowi członkowie kościoła

Zdrowi członkowie kościoła

Wydanie I, twarda okładka, 144 str. Książka Zdrowi członkowie kościoła wypełnia ogromną lukę w l..

28.00 zł

Członkostwo w kościele

Członkostwo w kościele

Twarda okładka, 148 str. „To nie te fragmenty Biblii, których nie rozumiem, mnie martwią – zażar..

28.00 zł

Tagi: członek, cechy, zdrowy, kościół,