Kurs biblijny - Nowe życie z Jezusem

  • Autor: Manfred Röseler
  • Dostępność: 7
  • 30.00 zł


Kurs jest doskonałą pomocą zarówno dla osób rozpoczynających swe chrześcijańskie życie, jak i tych, które chcę przypomnieć sobie podstawowe wiadomości, usystematyzować pogląd w niektórych kwestiach. Jest odpowiednim materiałem do pracy indywidualnej jak również w grupie. Składa się z 24 lekcji, z których każda poświęcona jest odrębnemu tematowi. Każda lekcja składa się z części zasadniczej - zawierającej opracowanie zagadnienia. By dobrze ją opanować - należy analizować wskazane fragmenty biblijne, co uczy pracy z Pismem Świętym. Sprawdzian - kolejna część lekcji - zawiera polecenia i pytania umożliwiające ugruntowanie materiału. Podsumowanie - to zestaw najistotniejszych wiadomości, do których można zawsze sięgnąć by odświeżyć informacje na dany temat. Do nabycia od września 2007


Polecam gorąco kurs biblijny Manfreda Roselera "Nowe życie z Jezusem". Zdrowe ewangeliczne podejście do tematu i trafne usystematyzowanie nauk biblijnych będą dobrą pomocą dla każdego pragnącego poznać przesłanie Słowa Bożego.
Pastor Jacek Duda
Z-ca Przewodniczącego RK Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

Przeczytane książki zwykle odkładamy na półkę, niezbyt często sięga¬my po nie ponownie, chyba że... jest to Pismo Święte, które to - po raz kolejny czytane - otwiera przed nami nowe światy duchowych przeżyć a jego lektura buduje naszą wiarę. „Nowe życie z Jezusem” porządkuje i pomaga w odkrywaniu nowych treści Starej Księgi. Zachęcam do lektury jednej przy pomocy drugiej.
Pastor Władysław Dwulat
Dyrektor Fundacji Proem i Sekretarz Generalny Aliansu Ewangelicznego w RP

Pan Jezus powiedział: „Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów... Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem” (Mat. 28,19.20 PE). Kurs biblijny „Nowe życie z Jezusem” Manfreda Roselera jest w mojej ocenie pomocnym narzędziem, aby ludzie mogli stawać się uczniami Jezusa. Kurs zatem może być użyty w pracy z ludźmi zainteresowanymi nowym życiem z Jezusem jak i w osobistym studium podstawowych prawd chrześcijańskiego życia.
Prezbiter Jerzy Karzełek
Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Tagi: Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem