Jeśli prosić będziecie

  • Autor: Oswald Chambers
  • Dostępność: 33
  • 16.00 zł


Gdy poproszono mnie o napisanie przedmowy do tej książki, podjąłem się tego pełen wątpliwości, czy zdołam godnie wyrazić moją wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za to, że pozwolił mi zetknąć się z Oswaldem Chambersem, Jego oddanym sługą. Oswald Chambers był moim bliskim przyjacielem, z którym dzieliłem się najbardziej poufnymi tajemnicami mojego dorosłego życia. Bóg świadkiem, że to właśnie dzięki tej przyjaźni zawdzięczam głębsze pojmowanie Odkupienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a także opanowanie umiejętności koniecznych do tego, abym mógł, choć w pewnej mierze, zrozumiale przekazać innym owoce wiedzy, która została mi powierzona. Spośród wielu aksjomatycznych sentencji, które wyszły z ust Oswalda Chambersa, jedna okazała się szczególnie pouczająca: „Zawsze czyń jasne rozróżnienie między Bożym porządkiem a Bożą przyzwalającą wolą”. W książce tej Oswald Chambers pokazuje prosto i zwięźle, że w Bożej dyspensacyjnej suwerenności obecne wyzwolenie z grzechów jest Jego wyrażoną wolą, natomiast uwolnienie od chorób i ograniczeń poddane są Bożej suwerenności czynnej w jej przeddyspensacyjnej skuteczności. Ten sposób myślenia, który rodził się dzięki rozmowie z samym Bogiem aż do momentu, gdy doskonała harmonia między Bożym i ludzkim sercem stanie się niewzruszoną rzeczywistością, pozwala nam z pokorą wyjaśnić większość trudności związanych z modlitwą. Życie modlitewne Oswalda Chambersa polegało na wstawianiu się za innymi. Rzadko prosił o jakiekolwiek dobra materialne dla siebie. Wobec Boga przyjmował postawę harmonijnej relacji i całkowitej, dziecięcej wręcz zależności od niebiańskiego Ojca. Bezcenne klejnoty, które skrywa ta książka, przypominają entuzjastyczne reakcje na nowe przebłyski światła lub świeży wgląd w osobiste potrzeby, których doświadczał podczas bliskich rozmów ze swoim ukochanym Mistrzem. Choć wiele przemyśleń Oswalda Chambersa o modlitwie zostało już zawartych w innych jego dziełach, ta publikacja gromadzi przede wszystkim wystąpienia, które dotychczas nie ukazały się w formie książki. Warto zaznaczyć, że pierwsze z nich zostało wygłoszone przed żołnierzami w Zeitoun i wyjaśnia sens aranżacji materiału oraz ukazuje, jakich wystąpień tam zazwyczaj słuchano. Wszystkim, którzy będą czytać te natchnione przez Boga kazania, mogę życzyć jedynie, aby poprowadziły ich wprost w rzeczywistą społeczność z Panem, którą Oswald Chambers zwykł cieszyć się na co dzień i którą tak bardzo sobie cenił.

John S. Skidmore
Brimfield, Ludlow, Shropshire
18 września 1937r.
Major John Skidmore był bliskim przyjacielem i współpracownikiem Oswalda i Biddy Chambersów, głęboko zaangażowanym w działalność Ligi Modlitwy.


Spis treści:
I. Na czym polega dobro modlitwy 11
II. Sekret świętej prostoty modlitwy 21
III. Sekret świętej walki o modlitwę 37
IV. Porządek modlitwy wstawienniczej 47
V. Gdy Bóg milczy – co wtedy? 59
VI. To wiele wyjaśnia 67
VII. Modlitwa w Duchu Świętym 73
VIII. Modlitwa apostoła Pawła o natychmiastowe, stanowcze uświęcenie 81
IX. To jest ten dzień 95
X. Modlitwa wstawiennicza 101
XI. Klucz do służby 113
XII. Nieuświadomiona logika modlitwy 121

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Tagi: jeśli, prosić, Oswald, Chambers